Byrum  -  Arkitektur - Faaborg

Sundrenden

En åbning af Sundrenden er blevet aktuelt igen, som følge af den nyligt afholdte arkitektkonkurrence om at skabe en samlende udviklingsplan for Faaborg havn og by (December 2019). Alle de 3 teams som var med I konkurrencen, foreslog en åbning af Sundrenden som et element I den samlede plan.

Idéen er dog ikke ny. Første gang jeg så den præsenteret var for ca. 20 år siden. Og for 4 – 5 år siden lagde jeg nogle skitser på nettet og en lille film der viste hvordan der kunne komme til at tage sig ud I en urban løsning. Faaborg-Midtfyn kommune har også efterfølgende arbejdet med en åbning af Sundrenden I en lidt mere landskabelig version. Den plan blev heller ikke realiseret.

Min skitse fra 2015

Placeholder Picture

Min skitse fra 2015

Placeholder Picture

Min skitse fra 2015

Placeholder Picture

Planskitse lavet af Faaborg-Midtfyn kommune

Placeholder Picture

Forslag GBH - arkitekter. december 2019:

Placeholder Picture

Forslag ADEPT - arkitekter december 2019:

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Forslaget fra GHB - Landskapsarkitekter, december 2019, er nyt på den måde, at det foreslår renden lagt op i et bassin. På den måde får man bedre kontakt med vandet. Se mere om historien om Sundrenden på: 
http://www.faaborg-langelinie.dk/index.html

NY BOLIGBEBYGGELSE VED JOMFRULÅGEN?
Kommunen har haft et planforslag til høring i begyndelsen af 2018, der skal give mulighed for at opføre nye boliger på arealet mellem Helios og Hotel Færgegaarden. 

Jeg har som høringssvar bl.a. foreslået at ny bebyggelse placeres så Hotel Færgegården fortsat blive meget synlig i gadebilledet og fra terrassen ved HELIOS og at Jomfrulågen udformes som en del af en samlet attraktiv forbindelse fra gågaden til havnebadet.

Kommunen vedtog dog endeligt en plan med en meget smal Jomfrulågen og en ikke sammenhængende bebyggelse ved Banegårdspladsen..
Fortsat parkeringen foran Helios og indkørsel til den ny bebyggelse lige ved siden af Helios. Den nye bebyggelse hindrer udsyn til Hotel Færgegaarden fra Helios terrasse.

Herunder er vist tegninger (som jeg har lavet) af kommunens planforslag og det ene af de ændringsforslag som jeg fremsendte.

Placeholder Picture

Jeg foreslog at den ny bebebyggelse ved Jomfrulågen blev placeret lidt "skråtstillet" så de nye beboer kunne få lidt glæde af udsigten på stedet, - og for skabe en god og oplevelsesrig forbindelse mellem gågaden og havnebadet.

Placeholder Picture

Det kommunale planforslag giver ringe lysforhold i rummene i Hotel Færgegaarden og det nye Helios´s mistilpasning til byen forstærkes. 

Placeholder Picture

Jeg foreslog at den ny bebebyggelse ved Jomfrulågen blev placeret tilbagetrukket fra gadelinien, så Hotel Færgegaaden fortsat fremstår som et markant hjørne i byen og der skabes en sammenhængende forplads fra Helios og hen til Jomfrulågen.

Placeholder Picture

I det kommunale planforslag bliver Helios fortsat omgivet af parkering og tilkørselsvej. Og udsynet fra terrassen til Hotel Færgegaarden blokeres.

Placeholder Picture

Mit forslag om en sammenhængende pladsdannelse fra Helios til Hotel Færgegaarden kunne blive til stor glæde for byen og de kommende beboere i den nye bebyggelse.. Ved Helios kan forarealet inddrages til yderligere plads til uderservering om sommeren. I de kolde måneder til skiftende skulturudstillinger eller aktiviteter i øvrigt med relation til det der sker i Helios.

Placeholder Picture

På grund af afstanden mellem Helios og den ny bebyggelse - som bestemt i den kommunale plan, blive terrassen ikke "en lomme" som det ellers er målet at skabe med den kommunale plan.


Her er forsiden af den vedtagne plan og en skitse fra planen, der skal illusterer princippet for hvordan der kan bygges nyt i området.


Det siges at en tegning siger mere end ord. Dette er virkelig tilfældet her. - Kommunens tegning viser tydeligt hvor slemt det kan blive med det store hul i husrækken.

Placeholder Picture

Jeg og Biografforeningen Helios fremsendte også et ændringsforslag (se billederne herunder) til den kommunale plan. Vi foreslog bebyggelse i hele grundens længde langs Banegårdspladsen, men trukket tilbage, så der fortsat ville være udsigt til Hotel Færgegården fra terrassen ved Helios og skabt et helstøbt byrum i området. 


Det fik den bemærkning fra kommunens forvaltning – i forvaltningens indstilling til politikerne - at det ville betyde en væsentlig indskrænkelse af byggemulighederne på grunden. Dette er ikke sandt. Der kan bygges ca. det samme antal m2.
Det har kommunens forvaltning erkendt. Desværre først efter at sagen var afgjort.
Forvaltningens forkerte kommentar har været en del af politikernes beslutningsgrundlag i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
- Det er just ikke god sagsbehandling.

Placeholder Picture
Placeholder PictureDet er lidt tankevækkende, at området kunne have kommet til at se sådan ud som på billederne herunder, hvis ikke byens borgere havde reageret så kraftig mod dette forslag, som de gjorde. ( Illustration fra kommunens lokalplanforslag):

Placeholder Picture

HELIOS - SOM DET IKKE BLEV:
Mit forslag var at Helios og forhuset ved Østergade 26A kobles sammen til ét bygningskompleks, forbundet af et gennemgående gangareal, som de enkelte funktioner i huset kobles på. 

Der bliver således indgang både fra Østergade og fra Banegårdspladsen. På den måde ville HELIOS være blevet bedre integreret i byen og bedre kunne understøtte livet i gågaden.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Løsning med del af facade i gadelinje og en lidt større del tilbagetrukket med forterrase.

Slagterigrunden i Faaborg

Der er nu snart gået en del år siden Slagteriet lukkede. Faaborg-Midtfyn kommune har lige siden haft gang i en proces for at få skabt ny udvikling i området. Forskellige tiltag har været anvendt. Senest har grunden indgået i en arkitektkonkurrence om en Udviklingplan for Faaborg Havn og By, udskrevet af Faaborg-Midtfyn kommune og Realdania i fælleskab.

Der er dog pt. intet fastlagt vedr. områdets fremtid, bort set fra at der er konsensus om at Øhavsmuseet kan disponere over den bevarede bygning: "Frølageret" og om muligt kan bygge nyt i forbindelse hermed.

Ingen investorer har pt. meldt sig på banen med penge til en udvikling af området. Den rette formel for hvordan området kan bidrage til at skaffe nye arbejdpladser til Faaborg er ikke fundet endnu.

Og den kom heller ikke med den nyligt afholdte (December 2019) konkurrence om en udviklingsplan for Faaborg Havn og By.Faaborg - Midtfyn kommune har i flere omgange inddraget borgene i planlægningsarbejdet. I den tidlige fase har jeg sendt ideer til kommunen og også lavet et udkast til fysisk plan.

Den har jeg så revideret lidt her i 2019. Klik på billedet så kommer du til en side hvor den er visualiseret.

Placeholder Picture

Lige et par enkelte kommentarer til vinderforslaget i den nyligt afgjorte arkitektkonkurrence (december 2019) om Faaborg Havn og By´s fremtid. Kommentarerne fremgår af videoen. Videoen viser primært forslagets parkeringsløsning ved slagterigrunden.

Vinderforslaget udmærker sig ved at viser en løsning vedr. parkering, - i modsætning til de to andre forslag i konkurrencen som ikke anviser hvor der kan være parkering - og er dermed ubrugelige.

Vinderforslagets løsning er desværre lidt bombastisk  i forhold til byens karakter - hvilket videoen prøver at belyse. Og løsningen gør ikke Havnegade smukkere, - tværtimod. Og øger Havnegades barriere virkning mellem  BYen og HAVNen.

Placeholder Picture

Link til side med forsøg på rumlig visualisering af vinderforslaget. (Klik på billedet)

Højfyns Friluftscenter - som det blev.
Jeg har hjulpet Tommerup spejderne med at tegne deres nye friluftscenter. Videoen viser nogle billeder fra skitseprojektet og af det færdige hus.

Torvet i Faaborg - Oplæg fra 2015 :
(I anledning af Ugeavisen Faaborgs feature om denne plads.)
Shopping Faaborg, Turistforeningen og byens andre foreninger og aktører sætter sig sammen med Faaborg-Midtfyn kommune og laver
-en ”Årskalender” for brugen af Torvet
-og udvikler ”boder” og andet praktisk ”grej” som de forskellige aktører kan bruge ifb. med aktiviteter på Torvet : ” Bylivs hjælpedepot”.

Tovekalender (tænkt eksempel):
Markeds uger/weekends
Skulptur uge
Lyskunst uge
Sne uge
Vintersportsuge
Sejl- og søsportsuge (foreningerne viser sig frem + midlertidige vandbassiner med modelbåde/skibe)
Lysets uge (fakler mv.)
Lege uge/weekend
Veteranbil/motorcykel uge/weekend
Kunstuge
Gourmet uge/weekend
etc......, kun fantasi, gå på mod og engement sætter grænser

50434661  
m.jensen55@gmail.com